top of page
전경2.jpg

Global Top-tier 전기/전자, 미래기술 솔루션 Provider

Quantum Jump 2024 : 매출 2조 3천억 / 신규사업 50%

사업개요

map.JPG
공정동.png

삼성전자  휴대폰  완제품  조립

위치 : 베트남 타이응웬성 옌빈공단 (하노이 북쪽 60km)

사업 : 휴대폰 조립, Sub Ass`y, IFA, SMD, CKD

인원 : 8200명

시작 : 2014년 8월 양산

규모 : 대지 20,000평, 건평 17,000평

          공장동 2개동, 식당동, 사무동, 유틸리티동

Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã phổ yên,
tỉnh thái nguyên

혁신활동

IMG_2842.JPG
IMG_2806.JPG
IMG_1648.JPG
IMG_1485.JPG
[리더십 교육 (분기)]
[소방 대피훈련 (년)]
KakaoTalk_20210120_165706904.jpg
T11.2.jpg
T1.1.jpg
T12..jpg
[현장 스탠딩 미팅 (매월)]
KakaoTalk_20210121_175036841.jpg
KakaoTalk_20210121_175036841_04.jpg
KakaoTalk_20210121_175036841_03.jpg
KakaoTalk_20210121_175036841_05.jpg
KakaoTalk_20210121_175036841_01.jpg
[자동화 경진대회 (분기)]
KakaoTalk_20210121_175124052_01.jpg
KakaoTalk_20210121_175124052_03.jpg
KakaoTalk_20210121_175124052_02.jpg
KakaoTalk_20210121_175124052.jpg
[분임조 활동 발표회 (분기)]
bottom of page